Doba mediowa

Doba mediowa jest to całkowity czas poświęcony na konsumpcję mediów ogółem w ciągu doby. Człowiek spędza niemalże cały świadomy czas życia w towarzystwie mediów. Polacy codziennie konsumują media przez 9 godzin i 39 minut.

Outdoor ma w dobie mediowej bardzo duży, 20-procentowy udział. Oznacza to, że konsumenci codziennie poświęcają jedną godzinę i 56 minut tylko dla reklamy zewnętrznej.

Formy reklamy zewnętrznej

Nośniki outdoorowe to m.in. systemowe powierzchnie reklamowe o różnych wymiarach, panele naścienne, słupy reklamowe, gabloty zwykłe i podświetlane, citylighty, infoscreeny, itd. Nośniki reklamy zewnętrznej dzieli się przede wszystkim ze względu na wielkość i rodzaj oferowanej powierzchni.

W Polsce największą popularnością cieszą się nośniki o wymiarach 6x3 m.

konsumocja mediow w podziale na media
konsumocja mediów w podziale na media

Źródło: Badanie Consumer Connection System (CCS) zostało przeprowadzone przez grupę Aegis Media w listopadzie i grudniu 2010; zrealizował je instytut badawczy Ipsos Polska. Sondaż objął 3 tys. osób w wieku 15-64 lat, z których 1 tys. mieszka w całym kraju, a 2 tys. – w miastach mających minimum 100 tys. mieszkańców. To grupa reprezentatywna dla 27,2 mln Polaków.

Artykuł miesiąca

twój outdoor

Outdoor, czyli reklama zewnętrzna (OOH – out-of-home), to najstarsza i najpopularniejsza forma promocji, bazująca na wizualnej prezentacji treści i zapewniająca wysoką częstotliwość kontaktów z kampanią reklamową.

  • 08.11.2015
merkuriusz orig

Pierwszy krzyk

Choć towarzyszy nam złudzenie, że reklama jest domeną współczesności, to jej historia sięga czasów starożytnych. Jak zdradza każdy podręcznik opisujący historię reklamy, sam termin pochodzi od łacińskiego „clamo”, co oznacza krzyczeć, przywoływać.

  • 07.11.2015