Rapid Eyetracking

Rapid Eyetracking

Rapid Eyetracking - wybór skutecznej kreacji reklamowej oparty o poznawczą analizę sposobu postrzegania

Metodologia

Śledzenie ruchów oka to metoda analizy zachowań poznawczych w zakresie badania pierwszego wrażenia i postrzegania kreacji reklamowych. Samo badanie eye tracking polega na śledzeniu poznawczych procesów postrzegania – najbardziej bazowych i naturalnych, zarówno w procesach jawnych i utajonych dla naszej świadomości. Dzięki badaniom eye tracking możemy skoncentrować się na wysoce niezależnym wskaźniku skuteczności i wydajności komunikacji wizualnej. Produkt wynika z potrzeby analizy skuteczności poznawczej kreacji powstałych w wyniku pracy zespołów kreatywnych.

Metoda pozwala na rejestrację sposobu postrzegania produktu (kreacji outdoorowej przed wyklejeniem) przez badanych. Dowiadujemy się w jaki sposób badani oglądają kreacje, co zwraca ich uwagę oraz jakie są kierunki spostrzegania. Wykorzystujemy nie inwazyjne najnowsze urządzenie (Tobii 120 Hz) do pomiaru poznawczego ruchów gałek ocznych. Możemy porównywać procentowo obszary zdefiniowane przez nas w celu porównania ich zauważalności.

Cel badania

W wyniku analiz otrzymujemy następujące wskaźniki:

Wynik badania - billboard
Wynik badania - billboard
ilustracja elementów zauważalnych przez badanych
ilustracja elementów zauważalnych przez badanych

Wyniki badania

W wyniku badania wybranej grupy osób, spełniających kryteria grupy docelowej kampanii, otrzymujemy:

mapa fiksacji
mapa fiksacji
mapa spostrzegania
mapa spostrzegania
mapa proporcji patrzenia
mapa proporcji patrzenia

Rezultat badania

Efektem końcowym analizy jest decyzja podjęta na bazie danych ilościowych, która z kreacji cechuje się wyższą skutecznością:

Uzyskujemy odpowiedź na pytanie, która z kreacji będzie skuteczniejsza oraz które elementy w analizowanych kreacjach należy poprawić, w celu osiągnięcia lepszych statystyk zauważalności kampanii outdoorowej.

Badanie realizowane jest dla klientów Cityboard Media przez firmę badawczo-doradczą UseLab Sp. z o.o. i jest wspólnym projektem autorskim obu firm.

Artykuł miesiąca

twój outdoor

Outdoor, czyli reklama zewnętrzna (OOH – out-of-home), to najstarsza i najpopularniejsza forma promocji, bazująca na wizualnej prezentacji treści i zapewniająca wysoką częstotliwość kontaktów z kampanią reklamową.

  • 08.11.2015
merkuriusz orig

Pierwszy krzyk

Choć towarzyszy nam złudzenie, że reklama jest domeną współczesności, to jej historia sięga czasów starożytnych. Jak zdradza każdy podręcznik opisujący historię reklamy, sam termin pochodzi od łacińskiego „clamo”, co oznacza krzyczeć, przywoływać.

  • 07.11.2015