Ocena atrakcyjności nośników - clutter

Ocena atrakcyjności nośników - clutter

W styczniu 2009 r. Pentor przeprowadził dla Cityboard Media badanie, dotyczące obserwowanych zmian w branży oraz atrakcyjności nośników reklamowych w zależności od ich otoczenia. 

W opinii badanych największą zaletą reklamy zewnętrznej jest jej masowy charakter oraz skuteczność w promowaniu firmy/marki. Reklamodawcy częściej niż media planerzy i media buyerzy wskazywali na takie zalety reklamy zewnętrznej jak skuteczność i możliwość zamieszczenia wielu informacji (ze względu na dużą powierzchnię reklamową). 

Największym zagrożeniem branży reklamy zewnętrznej jest zagęszczenie nośników, natłok (wskazuje na nie 40% badanych).
Jeśli chodzi o zmiany na rynku reklamy zewnętrznej, najbardziej pozytywną jest obecność różnego rodzaju nowinek technicznych (nośniki cyfrowe, video, podświetlanie, ekrany wielkoformatowe itd.) – wskazana przez 68% badanych. Pozytywnym trendem jest również coraz wyższa jakość ekspozycji – są o tym przekonani przede wszystkim pracownicy domów mediowych. Oni też zwracają uwagę na próby porządkowania rynku poprzez prace nad regulacjami prawnymi dotyczącymi umieszczania nośników.

Reklamodawcy, którzy nie znają najprawdopodobniej outdoor’u od tej strony co pracownicy domów mediowych, są częściej przekonani, że zwiększa się postrzegalność/skuteczność reklamy zewnętrznej.

Zobacz także: pełen raport z badania.

Artykuł miesiąca

twój outdoor

Outdoor, czyli reklama zewnętrzna (OOH – out-of-home), to najstarsza i najpopularniejsza forma promocji, bazująca na wizualnej prezentacji treści i zapewniająca wysoką częstotliwość kontaktów z kampanią reklamową.

  • 08.11.2015
merkuriusz orig

Pierwszy krzyk

Choć towarzyszy nam złudzenie, że reklama jest domeną współczesności, to jej historia sięga czasów starożytnych. Jak zdradza każdy podręcznik opisujący historię reklamy, sam termin pochodzi od łacińskiego „clamo”, co oznacza krzyczeć, przywoływać.

  • 07.11.2015