Jakie efekty daje outdoor?

Jakie efekty daje outdoor

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez BrandScience w ciągu ostatnich lat reklamę zewnętrzną należy traktować jako inwestycję, przynoszącą niemal 3-krotny zwrot zainwestowanych środków. Z badań tych wynika również, że outdoor w połączeniu z innymi mediami nie tylko powiększa zasięg rozpoznawalności produktu, ale również wzmacnia przekaz reklamowy. Wpływ reklamy zewnętrznej na sprzedaż wzrasta trzykrotnie przy zwiększeniu nakładów z niskich do średnich, a podwaja się po kolejnym wzroście nakładów.

Oczywistym jest, że planując rozbudowane działania marketingowe, analizuje się spodziewane efekty kampanii. Wiarygodne wyniki można uzyskać dopiero opierając się na znacznej liczbie przypadków, co w standardowych warunkach jest niezwykle
czaso- i pracochłonne.

Prezentujemy poniżej wyniki niezależnej analizy przeprowadzonej przez niezależną firmę doradztwa strategicznego (Kubuj Strategia) w listopadzie 2011 roku. Rozpatrzonych zostało 420 case’ów kampanii reklamowych prowadzonych w Polsce przez trzy firmy outdoorowe (Cityboard Media, News Outdoor oraz Grupę Ströer) w latach 2006-2011.

Analizy wykonano na podstawie wyników badań ponad 400 tysięcy osób, a następnie uzupełniono również dodatkowymi danymi z dwóch źródeł: Expert Monitor i TGI.

Dane te posłużyły do stworzenia specjalnego modelu, obrazującego wyraźną zależność pomiędzy liczbą nośników wykorzystanych w kampanii, a jej efektem (zapamiętanie).

Najważniejszym wnioskiem pomocnym w planowaniu kampanii reklamowej jest informacja, że outdoor skutecznie buduje znajomość marek, a większa liczba nośników, użytych podczas kampanii reklamowej, pozwala osiągnąć jeszcze lepsze efekty w porównaniu z mniejszymi kampaniami. Pozwala nam to proponować reklamodawcom rozwiązanie odwołujące się do spodziewanej efektywności kampanii reklamowej, a nie jedynie do wielkości oczekiwanego audytorium. Wyraźnie odróżnia to outdoor od wszystkich innych mediów reklamowych. Przewidywalność efektów kampanii outdoorowych to najważniejsza korzyść płynąca dla klientów ze stosowania tego modelu.

Artykuł miesiąca

twój outdoor

Outdoor, czyli reklama zewnętrzna (OOH – out-of-home), to najstarsza i najpopularniejsza forma promocji, bazująca na wizualnej prezentacji treści i zapewniająca wysoką częstotliwość kontaktów z kampanią reklamową.

  • 08.11.2015
merkuriusz orig

Pierwszy krzyk

Choć towarzyszy nam złudzenie, że reklama jest domeną współczesności, to jej historia sięga czasów starożytnych. Jak zdradza każdy podręcznik opisujący historię reklamy, sam termin pochodzi od łacińskiego „clamo”, co oznacza krzyczeć, przywoływać.

  • 07.11.2015