Badania


			Badanie - kampania Asteroid

Badanie - kampania "Asteroid"

W lipcu i sierpniu 1998 roku agencja reklamy zewnętrznej Cityboard Media przeprowadziła eksperyment badawczy - kampanię Asteroid. Eksperyment miał na celu udowodnienie, że możliwe jest wykreowanie marki za pomocą samej tylko reklamy zewnętrznej, bez wsparcia innych mediów.

Medium wykorzystywanym w kampanii były cityboardy, nośniki o formacie 6 x 3 m2, wolnostojące, oświetlone, usytuowane prostopadle do kierunku ruchu.


			CAWI

Wykorzystanie Internetu do badania efektywności kampanii outdoorowych

Ciekawą alternatywą dla tradycyjnych badań marketingowych są badania CAWI (Computer Assisted Web Interview). Zalety badania w Internecie:

  • Realizacja badań na dużych próbach w krótkim czasie.
  • Badania dedykowane, szyte na miarę (w odróżnieniu od badań omnibusowych).
  • Realizacja badań na terenie całej Polski lub w wybranych ośrodkach miejskich (możliwość geotargetowania ankiet)

			Jakie efekty daje outdoor

Jakie efekty daje outdoor?

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez BrandScience w ciągu ostatnich lat reklamę zewnętrzną należy traktować jako inwestycję, przynoszącą niemal 3-krotny zwrot zainwestowanych środków. Z badań tych wynika również, że outdoor w połączeniu z innymi mediami nie tylko powiększa zasięg rozpoznawalności produktu, ale również wzmacnia przekaz reklamowy. Wpływ reklamy zewnętrznej na sprzedaż wzrasta trzykrotnie przy zwiększeniu nakładów z niskich do średnich, a podwaja się po kolejnym wzroście nakładów.


			Model-efektywnosci-kampanii

Model efektywności kampanii outdoorowych

Każdy klient inwestując swój budżet reklamowy chciałby wiedzieć, jakich efektów może się spodziewać.

BADANIE Przewidywalny efekt outdooru.

W listopadzie 2011 roku niezależna firma doradztwa strategicznego Kubuj Strategia przeprowadziła niezależną analizę 420 case’ów zgromadzonych na rynku polskim w latach 2006-2011 przez trzy firmy reklamy zewnętrznej (Cityboard Media, News Outdoor oraz Grupę Ströer). Łącznie analizy wykonano na podstawie badań, w których wzięło udział ponad 400 tysięcy osób a wyniki analizy zostały ponadto uzupełnione o dodatkowe dane z dwóch źródeł: Expert Monitor i TGI.


			Badanie - Mleko Śniadaniowe

Badanie - Mleko Śniadaniowe

W ramach projektu badawczego, przez okres jednego miesiąca (luty 2011 r.), eksponowano plakaty reklamujące fikcyjny produkt - Mleko Śniadaniowe. Layout pojawił się łącznie na 350 ekranach typu cityboard (6x3 m) w największych polskich aglomeracjach: Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście, Warszawie, Wrocławiu oraz na Śląsku. Po czterech tygodniach ekspozycji reklamy Mleka Śniadaniowego rozpoznawał ją praktycznie co drugi respondent badania przeprowadzanego przez GfK Polonia na reprezentatywnej grupie 1000 osób.


			oko-w-oko-z-konsumentem

Oko w oko z konsumentem

Oko w oko z konsumentem - pierwsze w Polsce etnograficzne badania reklamy zewnętrzne. Cityboard Media jako pierwsza firma reklamy zewnętrznej zbadała sposób konsumpcji outdooru i jego wpływ na konsumentów. Przeprowadzone badania dostarczyły wiedzy na temat tego, co przeciętni mieszkańcy miast - Malinowski lub Kwiatkowska - w reklamie lubią a czego nie, co jest dla nich nudne, a co interesujące. Badania na zlecenie Cityboard Media przeprowadziła firma Izmałkowa Consulting. Badacze przez 4 dni zamieszkiwali w domach kilkunastu Polaków, mieszkańców Warszawy i Poznania, mających od 20 do 55 lat, co najmniej średnie wykształcenie i korzystających ze wszystkich mediów, w tym z outdooru.


			Ocena atrakcyjności nośników - clutter

Ocena atrakcyjności nośników - clutter

W styczniu 2009 r. Pentor przeprowadził dla Cityboard Media badanie, dotyczące obserwowanych zmian w branży oraz atrakcyjności nośników reklamowych w zależności od ich otoczenia. 

W opinii badanych największą zaletą reklamy zewnętrznej jest jej masowy charakter oraz skuteczność w promowaniu firmy/marki. Reklamodawcy częściej niż media planerzy i media buyerzy wskazywali na takie zalety reklamy zewnętrznej jak skuteczność i możliwość zamieszczenia wielu informacji (ze względu na dużą powierzchnię reklamową). 


			Badanie Profil konsumenta cityboardów

Badanie Profil konsumenta cityboardów

Outdoor to medium najbardziej naturalne w odbiorze, nie jest przy tym deklaratywne - aby zobaczyć przekaz eksponowany na nośniku reklamy zewnętrznej wystarczy tylko chodzić po ulicach. Każdy z nas - niezależnie od płci, wieku, stanu majątkowego, rodzinnego czy wykształcenia - przemieszcza się po miastach. Każdy - ale czy wiemy, kim naprawdę jest konsument reklamy zewnętrznej i kto realnie widzi kampanie na naszych nośnikach?


			Rapid Eyetracking

Rapid Eyetracking

Rapid Eyetracking - wybór skutecznej kreacji reklamowej oparty o poznawczą analizę sposobu postrzegania

Metodologia

Śledzenie ruchów oka to metoda analizy zachowań poznawczych w zakresie badania pierwszego wrażenia i postrzegania kreacji reklamowych. Samo badanie eye tracking polega na śledzeniu poznawczych procesów postrzegania – najbardziej bazowych i naturalnych, zarówno w procesach jawnych i utajonych dla naszej świadomości. Dzięki badaniom eye tracking możemy skoncentrować się na wysoce niezależnym wskaźniku skuteczności i wydajności komunikacji wizualnej. Produkt wynika z potrzeby analizy skuteczności poznawczej kreacji powstałych w wyniku pracy zespołów kreatywnych.


			Badanie efektywności elementów 2D

Badanie efektywności elementów 2D

Wprowadzenie

Cityboard Media, jako lider wielkoformatowej reklamy zewnętrznej i prekursor badań outdooru na polskim rynku, potwierdziła w niezależnym badaniu potencjał i efektywność kampanii reklamowych z wykorzystaniem elementów 2D. Celem badania zrealizowanego na zlecenie Cityboard Media przez Laboratorium Komunikacji i Reklamy, według metodologii BROADWAY, było wykazanie jak działają oraz jak efektywne są reklamy plakatów wzbogacone o elementy 2D, w porównaniu z kreacjami plakatów w wersji standard.

Artykuł miesiąca

twój outdoor

Outdoor, czyli reklama zewnętrzna (OOH – out-of-home), to najstarsza i najpopularniejsza forma promocji, bazująca na wizualnej prezentacji treści i zapewniająca wysoką częstotliwość kontaktów z kampanią reklamową.

  • 08.11.2015
merkuriusz orig

Pierwszy krzyk

Choć towarzyszy nam złudzenie, że reklama jest domeną współczesności, to jej historia sięga czasów starożytnych. Jak zdradza każdy podręcznik opisujący historię reklamy, sam termin pochodzi od łacińskiego „clamo”, co oznacza krzyczeć, przywoływać.

  • 07.11.2015