Badania


			Badanie - kampania Asteroid

Badanie - kampania "Asteroid"

W lipcu i sierpniu 1998 roku agencja reklamy zewnętrznej Cityboard Media przeprowadziła eksperyment badawczy - kampanię Asteroid. Eksperyment miał na celu udowodnienie, że możliwe jest wykreowanie marki za pomocą samej tylko reklamy zewnętrznej, bez wsparcia innych mediów.

Medium wykorzystywanym w kampanii były cityboardy, nośniki o formacie 6 x 3 m2, wolnostojące, oświetlone, usytuowane prostopadle do kierunku ruchu.


			CAWI

Wykorzystanie Internetu do badania efektywności kampanii outdoorowych

Ciekawą alternatywą dla tradycyjnych badań marketingowych są badania CAWI (Computer Assisted Web Interview). Zalety badania w Internecie:

  • Realizacja badań na dużych próbach w krótkim czasie.
  • Badania dedykowane, szyte na miarę (w odróżnieniu od badań omnibusowych).
  • Realizacja badań na terenie całej Polski lub w wybranych ośrodkach miejskich (możliwość geotargetowania ankiet)

			Jakie efekty daje outdoor

Jakie efekty daje outdoor?

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez BrandScience w ciągu ostatnich lat reklamę zewnętrzną należy traktować jako inwestycję, przynoszącą niemal 3-krotny zwrot zainwestowanych środków. Z badań tych wynika również, że outdoor w połączeniu z innymi mediami nie tylko powiększa zasięg rozpoznawalności produktu, ale również wzmacnia przekaz reklamowy. Wpływ reklamy zewnętrznej na sprzedaż wzrasta trzykrotnie przy zwiększeniu nakładów z niskich do średnich, a podwaja się po kolejnym wzroście nakładów.


			Model-efektywnosci-kampanii

Model efektywności kampanii outdoorowych

Każdy klient inwestując swój budżet reklamowy chciałby wiedzieć, jakich efektów może się spodziewać.

BADANIE Przewidywalny efekt outdooru.

W listopadzie 2011 roku niezależna firma doradztwa strategicznego Kubuj Strategia przeprowadziła niezależną analizę 420 case’ów zgromadzonych na rynku polskim w latach 2006-2011 przez trzy firmy reklamy zewnętrznej (Cityboard Media, News Outdoor oraz Grupę Ströer). Łącznie analizy wykonano na podstawie badań, w których wzięło udział ponad 400 tysięcy osób a wyniki analizy zostały ponadto uzupełnione o dodatkowe dane z dwóch źródeł: Expert Monitor i TGI.


			Badanie - Mleko Śniadaniowe

Badanie - Mleko Śniadaniowe

W ramach projektu badawczego, przez okres jednego miesiąca (luty 2011 r.), eksponowano plakaty reklamujące fikcyjny produkt - Mleko Śniadaniowe. Layout pojawił się łącznie na 350 ekranach typu cityboard (6x3 m) w największych polskich aglomeracjach: Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście, Warszawie, Wrocławiu oraz na Śląsku. Po czterech tygodniach ekspozycji reklamy Mleka Śniadaniowego rozpoznawał ją praktycznie co drugi respondent badania przeprowadzanego przez GfK Polonia na reprezentatywnej grupie 1000 osób.


			oko-w-oko-z-konsumentem

Oko w oko z konsumentem

Oko w oko z konsumentem - pierwsze w Polsce etnograficzne badania reklamy zewnętrzne. Cityboard Media jako pierwsza firma reklamy zewnętrznej zbadała sposób konsumpcji outdooru i jego wpływ na konsumentów. Przeprowadzone badania dostarczyły wiedzy na temat tego, co przeciętni mieszkańcy miast - Malinowski lub Kwiatkowska - w reklamie lubią a czego nie, co jest dla nich nudne, a co interesujące. Badania na zlecenie Cityboard Media przeprowadziła firma Izmałkowa Consulting. Badacze przez 4 dni zamieszkiwali w domach kilkunastu Polaków, mieszkańców Warszawy i Poznania, mających od 20 do 55 lat, co najmniej średnie wykształcenie i korzystających ze wszystkich mediów, w tym z outdooru.


			Ocena atrakcyjności nośników - clutter

Ocena atrakcyjności nośników - clutter

W styczniu 2009 r. Pentor przeprowadził dla Cityboard Media badanie, dotyczące obserwowanych zmian w branży oraz atrakcyjności nośników reklamowych w zależności od ich otoczenia. 

W opinii badanych największą zaletą reklamy zewnętrznej jest jej masowy charakter oraz skuteczność w promowaniu firmy/marki. Reklamodawcy częściej niż media planerzy i media buyerzy wskazywali na takie zalety reklamy zewnętrznej jak skuteczność i możliwość zamieszczenia wielu informacji (ze względu na dużą powierzchnię reklamową). 


			Badanie Profil konsumenta cityboardów

Badanie Profil konsumenta cityboardów

Outdoor to medium najbardziej naturalne w odbiorze, nie jest przy tym deklaratywne - aby zobaczyć przekaz eksponowany na nośniku reklamy zewnętrznej wystarczy tylko chodzić po ulicach. Każdy z nas - niezależnie od płci, wieku, stanu majątkowego, rodzinnego czy wykształcenia - przemieszcza się po miastach. Każdy - ale czy wiemy, kim naprawdę jest konsument reklamy zewnętrznej i kto realnie widzi kampanie na naszych nośnikach?


			Rapid Eyetracking

Rapid Eyetracking

Rapid Eyetracking - wybór skutecznej kreacji reklamowej oparty o poznawczą analizę sposobu postrzegania

Metodologia

Śledzenie ruchów oka to metoda analizy zachowań poznawczych w zakresie badania pierwszego wrażenia i postrzegania kreacji reklamowych. Samo badanie eye tracking polega na śledzeniu poznawczych procesów postrzegania – najbardziej bazowych i naturalnych, zarówno w procesach jawnych i utajonych dla naszej świadomości. Dzięki badaniom eye tracking możemy skoncentrować się na wysoce niezależnym wskaźniku skuteczności i wydajności komunikacji wizualnej. Produkt wynika z potrzeby analizy skuteczności poznawczej kreacji powstałych w wyniku pracy zespołów kreatywnych.


			Badanie efektywności elementów 2D

Badanie efektywności elementów 2D

Wprowadzenie

Cityboard Media, jako lider wielkoformatowej reklamy zewnętrznej i prekursor badań outdooru na polskim rynku, potwierdziła w niezależnym badaniu potencjał i efektywność kampanii reklamowych z wykorzystaniem elementów 2D. Celem badania zrealizowanego na zlecenie Cityboard Media przez Laboratorium Komunikacji i Reklamy, według metodologii BROADWAY, było wykazanie jak działają oraz jak efektywne są reklamy plakatów wzbogacone o elementy 2D, w porównaniu z kreacjami plakatów w wersji standard.

Artykuł miesiąca

twój outdoor

Outdoor, czyli reklama zewnętrzna (OOH – out-of-home), to najstarsza i najpopularniejsza forma promocji, bazująca na wizualnej prezentacji treści i zapewniająca wysoką częstotliwość kontaktów z kampanią reklamową.

  • 08.11.2015
Badanie - kampania Asteroid

W lipcu i sierpniu 1998 roku agencja reklamy zewnętrznej Cityboard Media przeprowadziła eksperyment badawczy - kampanię Asteroid. Eksperyment miał na celu udowodnienie, że możliwe jest wykreowanie marki za pomocą samej tylko reklamy zewnętrznej, bez wsparcia innych mediów.

Medium wykorzystywanym w kampanii były cityboardy, nośniki o formacie 6 x 3 m2, wolnostojące, oświetlone, usytuowane prostopadle do kierunku ruchu.

  • 18.10.2012